Als lokaal bestuur deelnemen aan Maai Mei Niet?

Heeft jouw gemeente gras in parken, pleinen, picknickweiden, bermen of gewoon, verloren gras ergens aan de kant? Dit openbaar groen biedt tal van kansen als we het gras laten groeien. Zo kan het zorgen voor een rijkelijk buffet voor bestuivers zoals hommels, bijen en vlinders, die een sleutelrol spelen in onze natuur en ons voedingssysteem. Minder maaien zorgt voor meer bloemen, en dit leidt op zijn beurt dan weer tot meer insecten en kleine diertjes. Een goede zaak voor onze biodiversiteit!

De campagne Maai Mei Niet daagt burgers uit om het gras in hun tuin te laten groeien gedurende de maand mei. Ook lokale besturen kunnen deelnemen aan deze campagne. Door anders te gaan maaien kan je immers het gras van jouw gemeente of stad omvormen tot bloemrijke ligweiden of hooilanden.

  • Wil je meer weten over hoe je van het grasland in jouw gemeente een rijk, biodivers ecosysteem maakt? Herbekijk dan hieronder de infosessie over het groenbeheer van de toekomst, georganiseerd door Het Ministerie van Natuur, Velt en Bond Beter Leefmilieu.
  • Wil je als lokaal bestuur meedoen aan de campagne Maai Mei Niet? Kies dan hoeveel gras je niet zal maaien en geef dit in op maaimeiniet.be. Vervolgens kan je ook meedoen aan het Bloementelweekend waarin je aangeeft hoeveel bloemen je telt op één vierkante meter ongemaaid gras. Zo kom je de nectarscore van je gemeente te weten.
  • Zet je graag als lokaal bestuur je deelname aan Maai Mei Niet in de kijker? Download dan één van onze affiches (de algemene affiche, het telformulier of de informatiefiche) of  stuur jouw antwoord op onderstaande drie vragen naar Simon Demeuleumeester (simon.demeulemeester [at] knack.be) van Knack. Zo kom je op www.knack.be terecht bij de andere lokale besturen die deelnemen:
    1. Waarom doet u mee aan Maai Mei Niet?
    2. Wat doet uw stad of gemeente nu al voor de biodiversiteit?
    3. Met hoeveel m² doet u mee? 

Maai Mei Niet is een campagne van Knack/LeVif, met de steun van Bond Beter Leefmilieu, Het Ministerie voor Natuur, Velt en MijnTuinLab (KULeuven). Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieuproblematiek aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezante ingrepen. 

Velt Het Ministerie voor Natuur Maai Mei Niet